Vielsesseremoni i Utlandet

Utenlandsseremonier

Unitarforbundet kan også holde seremonier i utlandet.

En vigselsrett er imidlertid begrenset til å gjelde kun Norge, så dersom man ønsker en vielse i utlandet er det viktig å undertegne de formelle dokumentene her i Norge først. Det kan enten ordnes gjennom tinghuset eller at prøvingsattesten signeres før avreise med vigsler i Unitarforbundet

Planlegging av en utenlandsvielse skjer på samme måte som ved vielser og seremonier i Norge. Vi gjennomfører vielsessamtale i god tid i forveien, og avklarer hvordan seremonien skal foregå samt alle praktiske sider ved både seremoni og reise/opphold. Alt av tekster og andre innslag avtales i tett samarbeid med paret, slik at seremonien gjenspeiler både paret selv og de ønskene de har for sin seremoni..

Søknad om utenlandsvigsel skjer på samme måte som ved ordinære vielser og seremonier i Norge. Søknad sendes via https://mittbryllup.wordpress.com/soknadsskjema-for-vielse/ .

Kostnader:

En vielse i utlandet har samme grunnpris som i Norge:

I tillegg kommer det reiseutgifter for vielsessamtale og vielse, diettpenger samt faktiske kostnader vigsler/seremonimester har i forbindelse med vielsen og oppholdet (f.eks parkering, transport, bompenger, evt. visum osv).

Brudeparet bestiller fly og hotell.

Overnatting: 2 netter (ikke privat overnatting)

Diett: 500,- kr. per døgn

Transport: Det må avtales transport mellom flyplass, hotell og vigselssted i forkant av arrangementet.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg på tlf 92069689