Utenlandsseremonier

Jeg kan også holde seremonier i utlandet.

En vigselsrett er imidlertid begrenset til å gjelde kun Norge, så dersom man ønsker en vielse i utlandet er det viktig å undertegne de formelle dokumentene her i Norge først. Det kan ordnes gjennom singnering på Rådhuset

Planlegging av en utenlandsvielse skjer på samme måte som ved vielser og seremonier i Norge. Vi gjennomfører vielsessamtale i god tid i forveien, og avklarer hvordan seremonien skal foregå samt alle praktiske sider ved både seremoni og reise/opphold. Alt av tekster og andre innslag avtales i tett samarbeid med paret, slik at seremonien gjenspeiler både paret selv og de ønskene de har for sin seremoni..

Kostnader:

En vielse i utlandet har samme grunnpris som i Norge:

I tillegg kommer det reiseutgifter for vielsessamtale og vielse, diettpenger samt faktiske kostnader vigsler/seremonimester har i forbindelse med vielsen og oppholdet (f.eks parkering, transport, bompenger, evt. visum osv).

Brudeparet bestiller fly og hotell.

Overnatting: 2 netter (ikke privat overnatting)

Diett: 300,- kr. per døgn

Transport: Det må avtales transport mellom flyplass, hotell og vigselssted i forkant av arrangementet.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg på tlf 905 80 978

%d bloggere liker dette: