Pynting av vielsesstedet – og rosebuen! Bli inspirert av utevielsen!


Bilder til inspirasjon


Stedene, gledene, kjærligheten!

Dette er det dere IKKE får i Kirken eller Rådhuset!