NYE tider! Ny optimisme!

Jeg, Kjell Morten Bråten har startet Freelance som seremonileder!

Jeg er ikke lenger tilknyttet Unitarforbundet som jeg har ledet i 13 år!

De er fratatt vigselsrett og har ikke mottatt statstilskudd og de har et nytt styre som jeg ikke lenger ønsker å knytte meg til. Jeg mistet jobben umiddelbart da kassen er tom.

Ønsker dere å komme i kontakt med Unitarforbundet vil jeg sette pris på at dere søker opp dem selv.

Jeg har startet et eget prosjekt som heter:

Fra Vugge til Grav

Foreløpig er dette på Hobbybasis – men så ser jeg hva det kan utvikle seg til.

Jeg kan lede seremonier akkurat slik dere ønsker det – både religiøst og borgerlig.

Jeg er fortsatt Unitarprest – en tittel jeg har til jeg dør.

Dessverre mistet jeg også vigselsretten og brudepar som ønsker seremonier av meg må da derfor gå og underskrive vigselsattest på Rådhus først. (Det tar ca 15 min og dere må ha med 2 vitner.)

Jeg fortsetter med mine Navnedagsfeiringer/barnedåper, Ungdomsmarkeringer og begravelse/bisettelse og minnestunder.

Ta kontakt med meg på tlf 905 80 978