En bryllupsseremoni består i hovedsak i tre hoveddeler:

Innledning

Vigsel

Avslutning

Hver av hoveddelene i vigselen har flere undermomenter. Med ett unntak har hoveddelene forskjellig innhold fra ektevigsel til ektevigsel – alt avhengig av brudefolkenes ønsker. Den delen av seremonien som ikke kan endres er selve vigselsdelen. Her må vigsler benytte det vigselrituale Unitarforbundet har fått godkjent av Barne-, Ungdoms – og familiedirektoratet.

Innledning

Musikk/inngangsmarsj

Vigsler eller annen ønsker velkommen til vielsen

Musikalsk innslag/dikt/opplesing/tale fra enten vigsler eller andre som kjenner brudeparet.

Vigslers tale.

Vigsel

Her følger Unitarforbundet det vigselsrituale som er godkjent av Staten

(Før eller etter vigsel kan man – om man vil – ha religiøse innslag. Unitarforbundet har stor respekt for andres tro og vi spør aldri hva slags tro brudefolket har. Dere kan vies av oss uavhengig av hvilken tro dere har. Innholdet må dog ikke være støtende for ulike raser, religioner eller legninger. Dere trenger heller ikke være medlem av Unitarforbundet for å bli viet av oss.)

Avslutning

Etter seremonien følger – (om man vil – og i hvilken rekkefølge man vil):

Ekteparet kysser hverandre

Ringpåsetting

Midlertidig vigselsattest underskrives (kan underskrives både før og etter vielsen)

 

Vigsler presenterer det nye ekteparet for gjestene

Musikk + utmarsj/prosesjon ut.

Seremonien planlegges på et vielsesmøte i forkant av vielsen, gjerne en måned i forveien. Her deltar begge brudefolk, vigsler og man kan også ta med forlovere eller foreldre. På dette møtet bør prøvingsattesten tas med slik at vigsler får den. (prøvingsattesten blir kopiert i to eksemplarer og tatt med på bryllupsdagen. Det er dette dokumentet som signeres av brudefolk og forlovere. NB! Prøvingsattesten er gyldig i 4 mndr og må være gyldig på bryllupsdato)   På denne dagen plikter vi også å legitimere oss, både vigsler og brudefolk.

På vielsesmøtet går vi gjennom seremonien i detalj og planlegger rekkefølge og innhold. Jeg noterer alt vi er blitt enig om og lager et dokument hjemme som inneholder seremonien fra start til slutt. Dette sender jeg så til godkjennelse av brudefolket. Dette dokumentet er veldig greit å kopiere til alle involverte i vielsen slik at alle ser gangen i seremonien. Det kan også være et hyggelig minne!

Som vigsler har jeg en del forpliktelser:

Etter at vielsen har funnet sted plikter vigsler seg til å:

– innen tre dager å sende en bekreftet og riktig utfyllt kopi av prøvingsattest/melding om vigsel til den rette prøvingsinnstansen.

Den orginale vielsesattesten vil brudefolket så motta i posten fra prøvingsstedet.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: