Priser

Priser

Pr i dag er jeg uten jobb fordi Unitarforbundet ikke mottok sin statsstøtte og mistet sin vigselsrett

Foreløpig er de tjenestene jeg kan levere på en «Hobbybasis»

Mine priser er:

Seremoniledelse som inkluderer samtale i forkant kr 4500,-

Egne avtalte priser for seremonivert

Alle seremonier kan være religiøse/borgerlige og er tilpasset akkurat hva dere ønsker.

Jeg har ikke vigselsrett så brudepar må ha underskrevet papirer på forhånd på Rådhus.