Jeg er nå freelance seremonimester og utfører seremonier for par som har viet seg på forhånd.

Jeg tar også seremonier utenlands og fornyelser av ekteskapsløfter utenlands og i Norge.

Under er en oversikt over de datoer jeg er opptatt. Jeg kan ta flere seremonier samme dag men dette må da passe med allerede inngåtte avtaler.

Under står datoene og tidspunkt jeg er opptatt. Jeg kan ta flere seremonier samme dag hvis det passer med andre avtaler.

Alle andre dager er ledig helt. Her er oppført alle seremonier, både bryllup- barnedåper- ungdomsmarkeringer- begravelser

Kontakt meg gjerne for booking eller en samtale:

Mail: kjemo@online.no

Eller telefon: 905 80 978

%d bloggere liker dette: