Priser Seremonier

Seremoniledelse som inkluderer samtale i forkant kr 4500,-

For brudepar som allerede hadde avtale med Unitarforbundet gis kr 1000 i rabatt

I denne prisen betaler dere for oppfølging av dere fra dag 1. I prisen ellers ligger en vielsessamtale ved personlig møte/skype på 1,5-2 timer.

Jeg lager en personlig seremonie for dere. Reisetid til/fra vielsen, oppmøte 1 time før vielse + 1/2 seremoni + 1/2 time etter vielsen 

Reisekostnader som bes dekket er:

  • Vigslers reisekostnader t/r vielsessted etter statens satser (4,10 pr km)
    • herunder også bompenger, ferjeutgifter og parkeringsavgift
    • kostpenger kan kreves når reisetid og vielse går over 5 timer.
  • Ved flere vielser deles reiseutgiftene mellom parene