Pynting av vielsesstedet – og rosebuen! Bli inspirert av utevielsen!