Unitarforbundet arrangerer DROP-IN-vielser!


DROP-IN VIELSER!

I PERIODEN MARS T.O.M LØRDAG 1.MAI 2021

ARRANGERER VI I UNITARFORBUNDET SÅKALTE DROP-IN VIELSER!

Vielsene kan arrangeres hvor som helst og inneholder kun det borgerlige ritualet + evt dikt fremført av vigsler eller andre

Pris kr 1000,- inkl ALT!

Dere må ha med godkjent prøvingsattest og Id

Dere kan velge musikk ved inngang og utgang – og ha så mange gjester som er tillatt innenfor de reglene som helsemyndighetene har satt.

Vielsestedet kan være i

Drammen mot Hønefoss

Oslo-området

Asker og Bærum

Kongsvinger-området

Trondheim

Se kalender for ledige opptatte datoer her

Dere trenger ikke være medlem!

Velg musikk som dere elsker!

Ute eller inne – ALLE DAGER I UKEN!

Send mail til post@unitarforbundet.no merk mailen med DROP-IN

eller ring 92069689