besøk hjemmesiden til Begravelse her

En begravelsesseremoni i regi av Unitarforbundet

Døden kan komme brått eller den kan komme ventet.

Uansett når et familiemedlem dør er vi kanskje ikke helt forberedt på alt det praktiske som må ordnes i sammenheng med dødsfallet. Det kan være en vanskelig prosess å både gjennomgå sorg og samtidig ordne, og ta stilling til alle spørsmål som vil komme.

Familien kan få den meste av hjelpen ved å kontakte et begravelsesbyrå. De kan ta hånd om alle de praktisk gjøremålene, og de kan gi råd og veiledning. De har lang og god erfaring fra alle typer begravelser og alt som skal ordnes av papirer i tilknytning til et dødsfall

Men det kan også være godt å få hjelp til det følelsesmessige og tanker man har etter et tap av et familiemedlem eller en god venn. Det kan være godt å snakke om det som er skjedd og hva som nå skal skje.

Det finnes ingen oppskrift på hvordan man skal takle sorg. Det eneste måtte være å bruke tid. Tiden før en begravelse oppleves gjerne kort og man føler nok ofte at man ikke får tid til denne sorgen midt i alle avgjørelsene som skal taes. Unitarforbundet ønsker å følge dere i prosessen og er behjelpelige både med sorgsamtaler og forberedelsessamtaler til begravelsen.

Minnestund og gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

I Unitarforbundet kan man velge mellom borgerlig, livssynsnøytral, personlig begravelse eller ha begravelse med religiøse momenter. Med religiøse momenter mener vi at seremonien i all hovedsak handler om den avdøde, men at man kan ha med religiøse vers, sitater fra f.eks bibel eller koran – eller ha religiøse sanger. Hvis ikke avdøde selv har ytret ønsker om hvordan begravelsen skal foregå har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden:

 1. ektefelle,
 2. barn,
 3. foreldre,
 4. barnebarn,
 5. besteforeldre,
 6. søsken,
 7. søskens barn
 8. foreldres søsken

Unitarforbundet følger: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd: Gravferdsloven

Gjennom ord og musikk skal den avdøde hedres og minnes og vi skal ta et verdig og respektfullt farvel med vedkommende. Unitarforbundet vil gjøre sitt beste for at det er den avdøde som skal settes i fokus – mer enn tro og livssynet til vedkommende. Når det er sagt har vi hverken imot helt borgerlige, personlige seremonier eller seremonier med religiøse innslag eller religiøse kjennetegn som feks kors. Det er her vi kanskje skiller oss mest fra seremonier i regi av Den Norske Kirke og feks Human-etisk forbund.

Sammen med nærmeste familie har vi et møte hvor vi snakker sammen om gjennomføringen av en begravelsesseremoni, hva som skal sies av seremonimester, andre talere, musikkvalg osv.

Unitarforbundet samarbeider alltid tett med begravelsesbyrået familien har valgt.

Oppsett/rekkefølge av seremoni:

klokker – rolig musikk når gjester setter seg

Musikkinnslag – start

 1. Minnetale ved båren
 2. Musikkinnslag
 3. Minnetale forts.
 4. Evt Tale fra etterlatte
 5. Musikkinnslag:
 6. Kranseopplesing
 7. begravelsesfølge reiser seg og seremonimester lyser fred over avdødes minne
 8. Allsang (kan sløyfes)
 9. Diktet: Treet lest av seremonimester
 10. Musikkinnslag;
 11. seremonimester går foran kisten og kistebærere tar plass ved kisten
 12. Utgang: Kirkeklokker . evt musikk
 13. Sang ved graven (kan sløyfes)
 14. første vers
 15. 3 roser legges i graven til ordene: Tro, håp og kjærlighet – størst av alt er kjærligheten
 16. kisten senkes
 17. synger 2 vers
 18. familie eller talsperson/seremonimester takker de fremmøtte.
%d bloggere liker dette: