Viglser Gerd sin gave til sine brudepar


Heldige brudepar som har Gerd som vigsler i sine vielser! Hun lager nemmelig brudepar som hun strikker selv og gir i bryllupsgave. Gitt med stor kjærlighet! I KJÆRLIGHETENS REGNESTYKKE ER ÈN PLUSS ÈN LIK ALT OG TO MINUS ÈN LIK INGENTING!

Les mer

Vielse på Rådhuset – eller andre steder?


Fra 1 januar 2018 ble det mulig å vie seg på Rådhusene i kommunene. Dette er et gratis tilbud til kommunens innbyggere og erstatter vielsene som før ble holdt i Tinghusene. Vi i Unitarforbundet merker oss at mange velger rådhusvielser fremfor å vies av de andre vigselstilbudene som finnes – kirker, Human-Etisk Forbund og humanistene.…

Les mer