Unitarforbundet etablert i Trondheim !


Unitarforbundet er nå også etablert i Trondheim.  Hildegunn Wiggen – medforstander og vigsler i Unitarforbundet Trondheim Hildegunn Wiggen vil ta vielser og andre seremonier i Trøndelagsområdet og også nord-vestlandet. Hildegunn hjelper også til med seremonier på Østlandet ved behov. Har du spørsmål om Unitarforbundet eller ønsker seremoni i regi av Hildegunn så ta kontakt med…

Les mer