Brudepar som uteblir og ikke varsler.


Det skjer noen ganger at en vielse er bestilt og når vi så skal innkalle til vielsessamtale er brudeparet forsvunnet. Vi sender sms, mail og ringer, men får ikke kontakt. Dette er selvfølgelig veldig frustrerende for oss og skaper en hel del merarbeid. I tillegg har et brudepar tatt opp en plass (dato og klokkeslett)…

Les mer